Contact Us

Contact Us


Contact Person of National Biobank Consortium of Tiawan


  Mr.Zheng Chaoyuan  :greenlive1003@gmail.com (037)206166ext.33327


  Ms.Su Meizhi      :meichih0415@nhri.org.tw  (037)206166ext.33331


  Dr. Shiu-Feng Huang  :sfhuang@nhri.org.tw   (037)206166ext.35315